Tribunalul Bucuresti obliga Primarul General sa aprobe Registrul Spatiilor Verzi

In luna iunie a.c. Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a chemat in judecata Municipiul Bucuresti si Primarul General pentru obligarea acestora de elaborare si aprobare a Registrului Spatiilor Verzi si sa faca publice modalitatile prin care se aloca fonduri pentru intretinerea spatiilor verzi.

Ce este Registrul Spatiilor Verzi?

Registrul Spatiilor Verzi este conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, un document prin care se asigura protejarea mediului in intravilanul localitatilor si este obligatoriu pentru municipiul Bucuresti inca din 2011.

Despre Registrul Spatiilor Verzi am mai scris aici

Asociatia, inainte de introducerea actiunii a solicitat Primarului General al Municipiului Bucuresti sa introduca pe ordinea de zi a CGMB aprobarea Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti, a solicitat CGMB aprobarea Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti.

Registrul nu este aprobat, nu produce efecte juridice si nu este actualizat

Conform adresei comunicata de Directia Mediu din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti „s-a realizat Registrul Spatiilor Verzi in anul 2011 dar pana la data prezentei (ianuarie 2021) nu exista un act administrativ emis de CGMB pentru aprobarea registrului”. In forma actuala, documentatia existenta la PMB si denumita Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti „are doar rol informativ, tehnic, fara insa a produce efecte administrative si juridice” in lipsa aprobarii ei de catre CGMB.

Pasivitate nejustificata

Nu poate exista nicio motivatie pertinenta pentru care in perioada 2011 – 2021, deci intr-un interval de 10 ani, Primarul General sa nu fi introdus pe ordinea de zi a CGMB aprobarea Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti. Nu poate exista nicio motivatie pertinenta pentru care in perioada 2011 – 2021, deci intr-un interval de 10 ani, CGMB sa nu fi aprobat o forma a Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti, fie ea si incompleta.

 

Registrul, instrumentul de protejare a spatiului verde

In contextul actual in care in societate se dezbate intens cu privire la realizarea / anularea / suspendarea planului / planurilor de urbanism ale orasului, iar unul dintre motivele cel mai des invocate este tocmai lipsa inventarului spatiilor verzi, sau abuzurile realizate asupra acestor spatii, de catre toti actorii implicati in dezvoltarea orasului, apare cu atat mai necesara si obligatorie aprobarea si oficializarea Registrului Spatiilor Verzi al Municipiului Bucuresti.

 

Si TRIBUNALUL BUCURESTI ne-a dat dreptate

Astfel, Tribunalul Bucuresti a admis cererea Asociatiei si a obligat Primarul General si Consiliul General sa aprobe Registrul Spatiilor Verzi:

Obliga paratii sa demareze de indata auditul spatiilor verzi, sa elaboreze strategia privind conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi, sa elaboreze de indata registrul spatiilor verzi, sa stabileasca normele privind actualizarea periodica, sa emita dispozitie sau hotarare de infiintare a registrului spatiilor verzi, sa puna la dispozitia publicului modalitatea de utilizare a sumelor alocate din buget

Informatii despre Dosar pot fi consultate aici.

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului este infiintata in scopul promovarii, sustinerii si dezvoltarii domeniilor urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor protectiei mediului, patrimoniului cultural construit si promovarii dreptului urbanismului in Romania ca ramura de drept.

Newsletter

Let’s keep in touch with latest news from ADU

Share This