Astazi, Duminica, 12.12.2021, a avut loc o conferinta de presa a Primarului General si a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanismului (CTATU) in cadrul careia s-a prezentat situatia „urbanismului” in Capitala.

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului face urmatoarele clarificari cu privire la declaratiile Primarului General.

 Prefectul Capitalei nu mai poate ataca PUZ-urile de Sector.

Primarul General sustine ca asteapta de la ISC o verificare a PUZ-urilor de sector pentru ca Prefectul Capitalei sa atace PUZ-urile a caror suspendare administrativa expira in martie 2022.

ADU a chemat in judecata ISC care nu a raspuns solicitarii noastre de a dispune controlul de specialitate si sanctionarea persoanelor vinovate din Primaria Generala si Primariile de Sector pentru neemiterea in termenul legal de 30 de zile a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare. Dosarul poate fi consultat aici.

Astfel, Prefectul in materia actelor administrative isi exercita asa numita Tutela Administrativa, acea competenta de a ataca in fata instantei actele emise de autoritatile publice locale si care are ca efect imediat si nemijlocit suspendarea lor de drept.

Insa, Tutela Administrativa se exercita intr-un anumit termen, asa cum acesta este prevazut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului, respectiv in termen de 6 luni de la data comunicarii actului.

Aprobarea PUZ-urile de sector s-a facut in anii 2019 – 2020 si pe cale de consecinta termenul de 6 luni este expirat ceea ce face ca Prefectul sa nu mai poata ataca aceste PUZ-uri.

Primarul nu poate initia un proiect de hotarare cu referat de respingere

Codul administrativ stabilete ca fiecare proiect de hotarare trebuie sa fie insotit de:

  • Referat de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator, adica Primarul General,
  • Rarpotul de specialitate al compartiementului de resort din cadrul aparatului de specialitate, respectiv Raportul Arhitectului-Sef,
  • Avizele si acordurile si alte documente prevazute de lege.

Totodata, Legea nr. 350/2001 stabileste ca Primarul General are obligatia ca in termen de 30 de zile de la depunerea documentatie completa (avize si raportul de consultare publica) sa inainteze, pe baza referatului de specialitate al Arhitectului-Sef, spre aprobare Consiliului General.

Domnul Primar General nu poate inainta spre aprobare o documentatie pentru care sa faca un „Referat de respingere” pentru ca pe de o parte documentatia indeplineste conditiile de forma si fond prevazute de lege (este completa, are avizele necesare etc.), iar pe de alta parte ar incalca dispozitiile Codului Administrativ care stabileste in mod concret ca fara a avea un Referat de aprobare proiectul de hotarare nu poate fi supus votului Consiliului General.

 

Primarul General trimite la Planul Urbanistic General care este expirat de 11 ani si obligatia reactualizarii nu este indeplinita

In prezent, pentru o suprafata semnificativa din Bucuresti reglementarea urbanistica in vigoare este cea aprobata prin PUG aprobat in 2000 si pentru care autoritatea avea obligatia reactualizarii acestuia inca din anul 2010, insa autoritatea refuza si la 11 ani sa indeplineasca obligatia legala de a avea o documentatie de urbanism actualizata, raliata la realitatile economice si sociale si demna de anul 2021.

Despre problema PUG am discutat despre faptul ca este expirat si nelegal dupa cum puteti gasi in link-ul de mai jos.

PUG nelegal de 21 de ani

 

Newsletter

Let’s keep in touch with latest news from ADU

Share This