ADU, CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA IN CONTRADICTORIUL CU MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN PRIMAR NICUSOR DAN SI CONSILIUL GENERAL

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a inregistrat astazi, 05.04.2021, la Tribunalul Bucuresti, cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Municipiul Bucuresti prin Primar General Nicusor Dan si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru suspendarea si anularea HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si HCGMB nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 si 877/2018 privind prelungirea Planului Urbanistic General.

Palanul Urbanistic General, denumit in continuare PUG, in prezent expirat, aprobat in anul 2000 este nelegal intrucat:

  • Nu contine o serie dintre avizele obligatorii prevazute prin lege;
  • A scos din circuitul agricol unele terenuri in mod nelegal;
  • Nu a solicit si obtinut acordul prealabil de la proprietarii terenurilor propuse a fi scoase definitiv din circuitul agricol;
  • Nu s-au achitat taxele procentuale aferente suprafetelor de teren propuse a fi scoase definitiv din circuitul agricol;
  • Nu a avut aprobarea Guvernului;
  • A incadrat in mod nelegal terenuri private in „spatii verzi” doar cu scopul de a majora scriptic suprafata spatiului verde pe cap de locuitor;
  • Incalca prevederile legii apelor;
  • Nu a indeplinit conditiile impuse prin Avizul Ministerul Dezvoltarii

De asemenea, hotararile de prelungire sunt nelegale deoarece in anul 2010 nu exista temei legal de prelungire al PUG-ului iar in 2011 acesta era deja expirat.

 

CURTEA DE CONTURI A FOST SESIZATA

Asociatia a sesizat Curtea de Conturi cu privire la executarea contractului de prestari servicii privind reactualizarea PUG-ului, depasit cu peste 55 de luni, incheiat intre Universitatea Ion Mincu si Primaria Generala si, conform raspunsului, aceasta a retinut motivele comunicate de subscrisa si la controlul programat pentru semestrul al II lea va verifica si aplica masurile corespunzatoare.

 

PUG-UL SE POATE FACE IN 18 LUNI

Asociatia a depus diligentele in paralel cu activitatea Primariei Generale si a identificat faptul ca PUG-ul se poate elabora in format GIS, demn de anul 2021, in doar in 18 luni, fata de 36 de luni cate sustine Primarul General.

 

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului este infiintata in scopul promovarii, sustinerii si dezvoltarii domeniilor urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor protectiei mediului, patrimoniului cultural construit si promovarii dreptului urbanismului in Romania ca ramura de drept.

Newsletter

Let’s keep in touch with latest news from ADU

Share This