Discriminare pe apartenente la grupuri sociale

Discriminare pe apartenente la grupuri sociale

Primarul General, Nicusor Dan, a avut luni, 14.02.2022, o intrevedere cu mediul universitar, reprezentat de rectori ai universitatilor din Bucuresti si Ministrul Educatiei.

In cadrul intalnirii, Nicusor Dan, a asigurat mediul universitar ca va rezolva cu prioritate cererile universitatilor de emitere a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare si documentatiile de urbanism.

Acesta a declarat, citam:

 „In acest sens, va asigur ca universitatile vor avea prioritate in tot ceea ce inseamna autorizatii, certificate sau documentatii de urbanism

Comunicatul se afla pe site-ul Primariei Generale si poate fi consultat aici.

 

Interesul public este suma intereselor private

Nu avem nicio obiectiunie cu tratarea cu celeritate a unor solicitari care vizeaza interesul public, indiferent din partea carei institutii ar veni daca aceasta urmareste cresterea calitatii vietii, a mediului si a serviciilor publice, din contra, o sustinem in virtutea principiului ca interesul public primeaza in fata interesului privat, in limitele legii.

Dar atunci cand aceasta celeritate intervine intr-un context in care solicitarile persoanelor fizice si juridice de drept privat, dupa caz, chiar si de drept public, sunt solutionate cu mult peste termenul legal, respectiv de 30 de zile, ajungand de ordinul lunilor de zile, intervine o disproportionalitate si o inechitate, care reprezinta o veritabila DISCRIMINARE.

Principiul satisfacerii interesului public nu se poate aplica in contradictoriu cu celelalte principii consacrate in legi si Constitutia Romaniei

Principiul satisfacerii interesului public, prevazut la art. 10 din Codul administrativ nu se poate aplica in contradictoriu cu principiile legalitatii, al orientari catre cetatean, eficientei si eficacitatii si impartialitatii si obiectivitatii prevazute la art. 373 din acelasi act normativ.

Totodata, dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, cele ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte acte normative incidente in materie, nu stabilesc sub niciun aspect niciun fel de exceptie, derogare sau particularitate de prestare a unui serviciu public in raport cu interesul public, de grup sau privat, in sensul tratarii intr-o maniera diferentiata a cererilor in functie de calitatea unui petent pe criterii de apartenenta la vreun grup, organizatie, institutie ori de care ar fi aceasta publica sau privata.

Pe cale de consecinta, orice cerere de emiterea a unui certificat de urbanism sau autorizatie de construire se solutioneaza in termenul prevazut imperativ de dispozitiile legale in materie, respectiv 30 de zile, indiferent cine este persoana care formuleaza cererea.

Ceea ce atragem atentia nu este ca reprezinta o greseala sa tratezi cu celeritate si eficienta anumite cereri care vizeaza obiective de interes public, ci ca se face acest lucru in contextul in care ceilalti solicitanti nu se bucura de respectarea principiului legalitatii, pentru restul termenul de 30 de zile este optional, iar pentru altii termenul poate fi chiar mai scurt pentru ca se justifica un presupus interes public. In mod concret, principiul satisfacerii interesului public nu poate sa primeze acolo unde este vorba de proceduri reglementate si pentru care exista termene imperativ stabilite de lege pentru toata lumea in conditii egale. Abordarea Primarului General este discriminatorie, alegand ca pentru unii cererile sa se solutioneze in termenul legal iar pentru altii nu si cu totul intr-un mod arbitrar bazat pe convingeri proprii. 

Discriminare pe baza de apertenente la grupuri sociale

Tratand in mod diferentiat cererile, in sensul afirmatiilor facute de Primarul General, cum ca cele provenite de la mediul universitar se vor solutiona cu celeritate, nu constituie altceva decat o discriminare fata de restul peroanelor care nu provin din organismele sociale reprezentate de mediul universitar favorizat.

Mai mult, avem confirmat de la institutiile abilitate ca practica la nivelul Primarului General este de a nu emite in termenul legal certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare si documentatiile de urbanism, dupa cum ISC a constat aceste fapte si l-a sanctionat in nume personal pe acesta. Cu aceasta ocazie vom solicita informatii cu privire la cine a platit aceste amenzi, pentru ca daca aceste amenzi au fost platite din fonduri publice, respectiv bugetul Bucurestiului, atunci este o problema de prejudiciu ce trebuie recuperat intrucat a fost nascut din culpa Primarului General (daca lucrurile se vor confirma vom sesiza Curtea de Conturi si vom solicita Consiliului General sa constituie o comisie de ancheta si sa auditeze aceste aspecte pentru luarea masurilor).

Avand in vedere cele mentionate, am sesizat Consiliul National de Combatere a Discriminarii, Avocatul Poporului si Prefectul Municipiului Bucuresti, precum am incunostinta si Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu privire la cele mentionate.

Administratia publica nu trebuie sa isi indeplineasca atributiile in functie de convingerile personale ale celor care le conduc sau reprezinta ci trebuie sa o faca intr-un mod impartial, eficient, echitabil, proportional, transparent si legal asa cum a fost consacrat prin legi si Constitutia Romaniei.

Puteti consulta sesizarea in fisierul de mai jos.

SESIZARE

 

Asociatia pentru Dreptul Urbanismului este infiintata in scopul promovarii, sustinerii si dezvoltarii domeniilor urbanismului, amenajarii teritoriului, constructiilor protectiei mediului, patrimoniului cultural construit si promovarii dreptului urbanismului in Romania ca ramura de drept.

Newsletter

Let’s keep in touch with latest news from ADU